зависання гірських порід


зависання гірських порід
зависание горных пород - overhang, rock sagging - *Hängen, Hängenbleiben - 1) Відсутність (або незначні величини) вертикальних зсувів шарів міцних порід в центральній частині мульди з утворенням пустот, розшарувань між ними та шарами підроблюваної товщі порід, що лежать нижче. 2) Затримка обвалення г.п. під час технологічних операцій, напр., зависання руди в камері-магазині, зависання гірничої маси під час випуску, зависання покрівлі очисного вибою при управлінні нею повним обрушенням тощо.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.